child_care

Aquesta web neix amb les ganes d'aportar un granet de sorra a cuidar el nostre futur: la petita infancia.

Amb l'objectiu final de:

Promoure i desenvolupar en un entorn social la professió de mare de dia i iniciatives similars

Defensar els drets dels infants donant a conèxier una alternativa a l’escola bressol a les families per tal de poder conciliar la vida laboral i familiar de manera fluïda i harmònica.

Sensibilitzar la societat, i en especial els Ens administratius, de les necessitats de la protoinfacia en termes de confiança i respecte pel seu desenvolupament integral.

A continuació podeu veure tots els referents pedagògics que tenen com a denominador comú el respecte per a l'infant i un acompanyament amorós. Cada mare de dia segueix les linies de la pedagogia o pedagogies amb el que se sent més còmode.

Educació Lliure

Fundadors: Rebeca Wild, pedagoga alemana (1939) juntament amb el seu marit Mauricio Wild

Principis bàsics:

 • Les relacions humanes des d’una mirada amorosa i sistèmica
 • L’autonomia i l’autorregulació
 • L’aprenentatge vivencial i actiu
 • El desenvolupament de la percepció i l'educació emocional
 • El currículum que es genera en l’acció. Allò que aprenem és allò que esdevé viu a cada moment per a una persona i un grup.
 • Els ambients preparats adequats

Per saber-ne més: http://www.educacionviva.com/ - http://laeducacionactiva.blogspot.com.es/

Goldschmied

Fundadora: Elinor Goldschmied , mestra i psiquiatra anglesa (1910-2009)

Principis bàsics:

 • la importància del respecte cap al moment maduratiu i evolutiu del nen al que l'adult només és un observador, una presència que no interfereix en l'acció del nen: és aquest qui actua des de la seva íntima voluntat i construeix lliurement el seu aprenentatge.
 • Creadora de la panera dels tresors i el joc heurístic

Per sabern-ne més: http://www.alaya.es/2011/01/08/el-juego-heuristico-elinor-goldschmied/

Montessori

Fundadora: Maria Montessori, mestra i pedagoga italiana (1870-1952)

Principis bàsics:

 • La mestra és una observadora en l'activitat de l'aula. L'alumne és un participant actiu en el procés ensenyament aprenentatge.
 • L'ambient i el mètode Montessori encoratgen l'autodisciplina interna.
 • L'ensenyament individualitzat i en grup s'adapta a cada estil d'aprenentatge segons l'alumne.
 • Grups heterogenis.
 • Els nens són motivats a ensenyar, col • laborar i ajudar-se mútuament.
 • L'aprenentatge és reforçat internament a través de la repetició d'una activitat i internament el nen rep el sentiment de l'èxit.
 • Material multi sensorial per a l'exploració física.

Per sabern-ne més: http://www.fundacionmontessori.org/

Pickler

Fundadora: Emmi Pikler , pediatra hongaresa(1902-1984) - Institut Lóczy de Budapest

Principis bàsics:

 • Valor de l’autonomía, a través del desenvolupament lluire de la motricitat, joc i activitat autónoma.
 • Valor de la relació afectiva privilegiada, a través de l’atenció a les necesita bàsiques fisiològiques.
 • Valor de la estabilitat i continuidat de l’atenció a l’infant, a través de l’educadora referent.
 • Fer conscient l’infant de sí mateix i del seu entorn, a través del respecte i promoció de la iniciativa de la seva iniciativa en la vida quotidiana.

Llibre de referència: "Moverse en libertad. Desarrollo de la motricidad global"

Per sabern-ne més: http://www.pikler.fr/

Reggio Emilia

Fundadora: Loris Malaguzzi, mestre i pedagog italià (1920-1994)

Principis bàsics:

 • L’objectiu d’aquestes escoles es crear un espai amable, actiu, habitable, documentat i comunicat; un lloc d’investigació, aprenentatge i reflexió on famílies, infants i educadors s’hi trobin a gust i com a casa.
 • L’infant és co-constructor de coneixement, identitat i cultura del món viu que l’envolta.
 • L’educació a les Reggio Emilia es dur a terme amb aprenentatge cooperatiu entre iguals i entre infants i adults, partint de les habilitats i capacitats inherents de cadascú.

Per sabern-ne més: http://www.reggiochildren.it/?lang=en

Waldorf

Fundadora: Rudolf Steiner, filosof austríac (1861-1925)

Principis bàsics:

 • Pren la mirada antroposòfica de l'home i desenvolupa una estructura de respecte pels cicles de la vida, les seves intencions, les seves característiques. Waldorf aprofundeix en les relacions i vincles humans, donant-li la importància que es mereixen, i transforma l'educació tradicional en una estructura viva.
 • L'educació ha de respectar i donar suport al desenvolupament fisiològic, psíquic i espiritual del nen. Per aconseguir un bon desenvolupament intel • lectual ha d'existir una base emocional sòlida.
 • Els nens han de ser nens, això implica que han d’aprendre jugant, amb el moviment, l’acció i l’experiència propia.
 • Desenvolupa una metodología que proposa que cada individu pugui trobar la seva essència a trevés de l’art, la creativitat i el moviment.

Per sabern-ne més: http://www.escolawaldorf.org/nweb/node/155

Entitats

Mares de dia S.C.C.L.
 • Mares de dia SCCL una cooperativa d'Economia social i solidària, sense ànim de lucre i amb voluntat pedagogica per agrupar, acompanyar, sostenir i visibilitzar el colectiu de mares de dia i iniciatives similars a casa nostra.
 • Mares de dia SCCL forma part del Grup Cooperatiu SERSA, que compta amb més de 30 anys d'experiència en l'àmbit cooperatiu i social, també en la mesa del 3r sector.
 • Ofereix la possibilitat de regular juridicament un projecte a més de dotar de seguretat laboral als i les professionals a través de la cotització en regim general a la seguretat social com a soci treballador.
Associació Llars de Criança
 • Llars de Criança és una associació sense ànim de lucre constituïda per un grup de persones vinculades amb el món dels infants, que volen donar a conèixer la figura de les mares de dia com una alternativa educativa.